Bulgarije: Jaarlijkse bijeenkomst voor de “micro-krediet nemers”.

Bulgarije: Jaarlijkse bijeenkomst voor de micro-krediet nemers. 

Van het landenteam van Oikocredit Bulgarije kwam het bericht dat de jaarlijkse bijeenkomst voor mensen en instanties, die van een microkrediet gebruik maken via Oikocredit, de “lening nemers”, vorige week heeft plaatsgevonden.

Op deze bijeenkomst zijn ook onze presentaties, van alle 3 de groepen van de Study Tour, gepresenteerd en vertaald.

De reakties waren positief en emotioneel van aard.

Goed om te horen dat zo onze bevindingen en ervaringen ook weer met hun zijn gedeeld. 

Liza. 

4 juni 2012

 

 

Advertenties

Bulgarije, zaterdag 19 mei 2012: Ciao!

Investeren in mensen

hallo,

Straks gaan we weer naar huis.

Het is een zeer boeiende, leerzame en leuke week geweest.

Met een groep mensen uit allerlei landen die je eerst niet kent, een week lang door Bulgarije trekken en projecten bezoeken die met leningen van Oikocredit tot stand zijn gekomen.

Wat hebben we hier gezien?

Door leningen van Oikocredit zijn voor grote groepen mensen uit de armere lagen van de samenleving de omstandigheden verbeterd, hun inkomens situatie verbeterd en hun kansen vergroot.

Zijn er mensen aan het werk gekomen, gingen meer kinderen naar school (oa Roma´s) , worden behoeftige ouderen op allerlei manieren geholpen, krijgen arme mensen met een kleine stukje grond een eerlijke huurprijs voor hun land van een cooperatie, is in arme, onderontwikkelde gebieden de landbouw significant verbeterd en ontwikkeld.

Zijn veel sociale en maatschappelijke doelen gesteund. Zoals de bouw van een bibliotheek, kindercreche, kerk en de ondersteuning tal van maatschappelijke en culturele aktiviteiten.

Oikocredit heeft in Bulgarije een belangrijk aandeel in de ontwikkeling en verbetering van de landbouw in de onderontwikkelde gebieden, ze hebben op dit gebied veel expertise die wordt gedeeld met de betrokkenen.

De betrokkenheid van Oikocredit Bulgarije met de partners en eindklanten die leningen hebben is groot, er is ook regelmatig kontakt en er worden landelijke meetings gehouden, waarin veel wordt uitgewisseld.

Dit is ook een sterk punt van Oikocredit: de aanwezigheid in het land zelf.

Bij de partners, cooperaties en eindklanten hebben we een grote sociale cohesie en betrokkenheid gezien.

Manager Emil Eliev van de cooperatie Saglasie (= We zijn het eens) in Sratzimir heeft als motto:

Mijn missie is iedereen in de omgeving te helpen, dat betekent voor hem: van de wieg tot het graf.

We gaan naar huis boordevol indrukken die we in ons eigen land zullen delen.

Fair finance makes sense!

Eerlijke financiering heeft zin en het werkt!

Kijk voor meer info en hoe je zelf hierin kunt investeren eens op:

www.oikocredit.org

Wil je lezen over de ervaringen van enkele van mijn tourgenoten van deze week,  kijk eens op de Weblog van:

Bruce uit Vancouver, Canada: http://miniloans.wordpress.com/

en van Leah uit Washington DC, USA: www.oikocreditusa.org/blog

Als je vragen hebt, stel ze hier!

Wij zeggen nu: Bulgarije, het ga je goed!

Tegen het Oikocredit Bulgarije team: jullie doen een supergoeie job, heel veel succes!

Ciao!

groeten uit Varna,

Liza

Bulgarije, vrijdag 18 mei.

Vanochtend heeft elke groep zijn powerpoint presentatie gegeven, hadden we volop ruimte voor vragen, discussie en evaluatie.

Het is voor iedereen een zeer boeiende, leerzame  en indrukwekkende week geweest.

Ik zal de komende dagen meer vertellen over onze bevindingen en ervaringen.

We hebben net afscheid genomen van het Oikocredit team van Bulgarije, die vliegen weer naar Sofia.

Wij gaan nu even relaxen, ik zelf heb hier net 6 km hardgelopen, straks gaan we voor ons afscheidsdiner.

Morgenochtend vertrekken we weer.

tot blogs!

groeten uit Varna,

Liza

Bulgarije, donderdag 17 mei

hallo.

Vandaag hebben we een excursie gemaakt naar Veliko Tarnovo, waarvan een deel op de werelderfgoed lijst van de VN staat. Zeer de moiete waard.

s middags zijn we terug gereden naar Varna.

Na het diner zijn we in de groepen de powerpoint presentaties voor vrijdagochtend gaan voorbereiden.

Elke groep gaat zijn presentatie geven en we gaan deze week evalueren.

Nu weer even verder met de voorbereidingen.

Kijk ook eens op de Blog van Bruce uit Vancouver, Canada, die ook bij mij in de groep is.

http://miniloans.wordpress.com/

En van Leah, uit een andere groep, uit Washington DC, USA:

www.oikocreditusa.org/blog

 

tot Blogs!

groeten uit Varna.

Liza

 

Foto´s Bulgarije 16 mei

Vlnr: zoon van Dobramir: Michael, Mira (manager Oikocredit Bulgarije), tourgenoot Helmut, Dobramir in gesprek:

Ognyan vertelt zijn verhaal:

De vervallen appartementen uit de Sovjet tijd die opgeknapt worden voor jonge gezinnen en ouderen:

Bulgarije, 16 mei: een vee-arts, een bankier, Friese koeien en Oikocredit.

hallo!

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij Ezoxs (zie noot 1): Een partnerschap van 2 vrienden: een vee-arts (Dobramir Dobrev) en een bankier (Ognyan Ognyanov), die in 1994 op kleine schaal zijn begonnen met een akkerbouwbedrijfje in Popovo.

In de Sovjet tijd was hier een veeteeltbedrijf gevestigd. Dit was onder dat regime steeds verder in een slechte staat beland: de dieren werden slecht behandeld, het personeel was slecht gemotiveerd, onderhoud was er nauwelijks en van een doelmatige bedrijfsvoering was steeds minder spake.

In die jaren was Dobramir daar enige tijd werkzaam als vee-arts. Deze periode was bij hem blijven hangen als een voorbeeld hoe het niet moest. 

Begin jaren 90, na de val van het oostblok, kwam hij Ognyan uit zijn woonplaats tegen; ze kenden elkaar al wel, maar raakten toen bevriend.  Ze ontdekten dat hun beide grootouders in de landbouw werkzaam waren geweest.  Ze spraken ook over de slechte situatie van de vee+boerderij in de Sovjet tijd en hoe ze dat  zelf hadden gedacht.

Zo kwamen ze op het idee om daar zelf aan de slag te gaan.

Het restant van het veeteelt bedrijf was toen ten dode opgeschreven.

Ze zijn begonnen met 3 anderen op een oppervlakte van 10 hectare, bestaande uit vele stukjes land die toebehoorden aan de kleine landeigenaren die waren ontstaan na de verdeling van het land na de Sovjet tijd. De landeigenaren kregen een huur voor hun land, hiermee konden ze hun armoedige situatie verbeteren.

In de loop van de jaren zijn deze aantallen enigszins gegroeid. maar veel groei zat er niet in;  voor een grotere groei was geld nodig en voor de commerciele banken waren ze niet kredietwaardig genoeg.

Ze kwamen in 2003 in kontakt met Oikocredit over de mogelijkheid van een micro-krediet.

Ze hebben een lening aangevraagd voor de opzet van een veeteelt bedrijf, zij wilden dit opzetten zoals zij dat zagen, daarmee het slechte voorbeeld uit de Sovjet tijd ver acher zich latend.

In de jaren daarna hebben ze diverse leningen kunnen verkrijgen via Oikocredit, die hun vanwege hun expertise in de landbouw in Bulgarije  ook goede adviezen kon geven.

De situatie van vandaag is:

Landbouw grond oppervlakte 3300 hectare, bestaande uit de akkertjes van 1481 klein land eigenaren, 62 vaste medewerkers, een veeteeltbedrijf van 600 koeien van Friese stamboek koeien.

Ze verlenen veel sociale en maatschappelijke steun. o.a.:

Het renoveren van vervallen appartementen  uit de Sovjet tijd en deze ter beschikking te stellen voor jonge gezinnen en behoeftige ouderen.

Steun aan gehandicapten.

Een eigen bakkerij, personeel en landeigenaren krijgen korting en krijgen het brood bezorgd; de rest wordt in de dorpen in de omgeving verkocht.

Medische ondersteuning.

Ondersteuning van culturele aktiviteiten in de regio.

Een restaurant wat eens hun eigendom was, werd gedoneerd aan de Social Service Office, voor aktiviteiten van gepensioneerden.

Hun plannen zijn verder:

Uitbreiding van de veestapel.

De bouw van een biogasinstallatie die elektriciteit opwekt en aan het net levert en het zelf fabriceren van melk-produkten, o.a. kaas.

Kortom vandaag ook weer een mooi voorbeeld van wat micro-financiering tot stand kan brengen!

De sociale impact is groot en dit is ook een van de doelen van Oikocredit.

De foto´s volgen nog.

Het is tegen 24 uur, hier in Ruse aan de Donau, als ik deze blog afmaak.

Slaap heb ik gek genoeg nog niet, daarvoor zit er in deze week teveel energie.

Morgenochtend gaan we eerst op exkursie naar een oude stad: Veliko Tarnovo.

Daarna rijden we in ca. 3 uur terug naar Varna.

Vrijdag ochtend gaat elke groep een presentatie geven van deze week en gaan we de week evalueren.

tot blogs!

groeten uit Ruse.

Liza

1) Ezoxs = Latijn voor vis: in de jaren 90 hadden de vrienden een vis restaurantje in Popovo,  deze ruimte is ter beschikking hebben gesteld aan de gemeenschap voor sociale aktiveiten.

 

 

 

Foto´s Bulgarije 15 mei

Het team van Oikocredit in gesprek met de voorzitter van de Cooperatie:

De voorzitter laat alle kleine stukjes land van de landeigenaren op de kaart van het kadaster zien:

De voorzitter voor het kantoor in de oude school met 2 medewerkers van Oikocredit Bulgarije:

2 klein-land eigenaren op bezoek in het kantoor van de Coop:

Rondleiding bij de opslagloodsen voor de landbouwprodukten:

De linker combine is gefinancierd door Oikocredit:

Voorzitter bij  de John Deere  Tractor, gefinancierd door Oikocredit:

 

 

 

Veldwerk: Lucerne maaien: